ทำความรู้จักกับ ซายเอนเทีย

         “หลักสูตรการเรียนรู้ของซายเอนเทีย มีความพิเศษตรงที่ เป็นการนำหลักสูตรจากต่างประเทศมาประยุกต์ และออกแบบให้เข้ากับเด็กไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การเรียนรู้ของซายเอนเทียยังเน้นที่กระบวนการ โดยผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น การทดลอง, ภาพยนตร์, ใบความรู้, เกมการ์ด และหลักสูตรนอกห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะสอนโดยนักวิทยาศาสตร์มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ หรือบางคอร์สก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เช่น นักปักษีวิทยา, นักดาราศาสตร์​ มาให้ความรู้และประสบการณ์แก่เด็ก ๆ โดยตรง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ “สนุกกับการเรียนรู้ พร้อมสู่การแข่งขัน” ที่เน้นการเรียนรู้ พร้อมพัฒนากระบวนการคิด และสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

ซายเอนเทีย “ติวเข้าสาธิต”

         มีผู้ปกครองและนักเรียนหลายคนสอบถามเข้ามาอย่างมากถึงคอร์สเรียนที่เน้นการติวแนวข้อสอบสาธิต  ทางซายเอนเทีย มีคอร์สอบรมทั้งแบบเรียนออนไลน์และเรียนสดกับครูนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์การเรียนรู้ในกรุงเทพกว่า 6 สาขา ที่มีเนื้อหาในการติวสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เจาะลึกเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองไปพร้อมกับการติวแบบเข้มข้น ฝึกสนามลงมือทำจริง นักเรียนทุกคนจะได้ทดลองจริงเห็นภาพจริง จึงสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสนามสอบ คอร์สติวมีหลากหลายประเภท ทั้งแบบติวสอบเข้าสาธิตระยะสั้นแบบเข้มข้นใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และติวสอบเข้าสาธิตระยะยาว 3-6 เดือน เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมลงมือทำจริง ลงมือทดลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะใช้ได้กับทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อสอบเข้าสาธิตจุฬา ข้อสอบเข้าสาธิตเกษตร ข้อสอบเข้าสาธิตมศว. ข้อสอบเข้าสาธิตประสานมิตร และสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศเป็นต้น ประสบการณ์ในการติวสอบเข้ามาแล้วกว่า 12 ปี มีแนวข้อสอบเข้าสาธิต ตั้งแต่ปีเก่าจนถึงแนวข้อสอบเข้าสาธิตปี 2560 แนวข้อสอบเข้าสาธิตปี 2561 และล่าสุดแนวข้อสอบเข้าสาธิตปี 2562 จากเสียงตอบรับและความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและศิษย์เก่ากว่าหลายพันคนว่า “เรียนวิทย์ต้องที่ซายเอนเทีย” เราจึงมั่นใจและพร้อมเคียงข้างทุกความสำเร็จ เรียนจริงทดลองจริงกับซายเอนเทีย

Scientia Update

Please reload

OUR COURSES

Scientia CHANEL

Scientia ติวสอบเข้า

Scientoy

Kru Crab Chanel

Scientia Onstage